Image of Thiên Tú Trần

Thiên Tú Trần

抱歉,没有找到此人的相关信息 Thiên Tú Trần. 个人资料 - tmdb | 个人资料 - Wikipedia
出生:
Jan 23, 1991 出生在 Saigon, Vietnam
影视作品从业时间:
3
首次露脸:
The White Silk Dress 2006-10-13
最新作品:
电影 Dành cho tháng Sáu 2012-05-25
主要作品
Poster of Dành cho tháng Sáu
Poster of Legend is Alive
Poster of The White Silk Dress
作品年表
电影 Dành cho tháng Sáu Minh 2012-05-25
电影 Legend is Alive Trinh 2009-09-18
电影 The White Silk Dress Ngo 2006-10-13