Image of Diem My

Diem My

抱歉,没有找到此人的相关信息 Diem My. 个人资料 - tmdb | 个人资料 - Wikipedia
出生:
Aug 14, 1962 出生在 Nha Trang, Vietnam
影视作品从业时间:
5
首次露脸:
Giao lo dinh menh 2010-09-17
最新作品:
电影 Cô Ba Sài Gòn 2017-11-10
主要作品
Poster of Ngày Nảy Ngày Nay
Poster of Love Puzzle
Poster of Ngọc Viễn Đông
Poster of Giao lo dinh menh
作品年表
电影 Cô Ba Sài Gòn Old Thanh Loan 2017-11-10
电影 Ngày Nảy Ngày Nay thuong tien 2015-02-06
电影 Love Puzzle Mother of Khanh Linh 2012-04-20
电影 Ngọc Viễn Đông Nguyen's mother 2012-03-08
电影 Giao lo dinh menh 2010-09-17