Goal! Another Goal! (1968)

A drama about football coaches and players.

导演:
  • Viktor Sadovsky
编剧:
  • Lev Kassil
  • Vladimir Kunin
  • Viktor Sadovsky
themoviedb icon 6.0/10
  • 上映日: 1968-06-13
  • 浏览: 65
  • 国家: RU, SU
  • 语言: Pусский
  • 播放时间: 100

Valentin Smirnitskiy

Sergei Tamantsev

Yuri Tolubeyev

Professor Vakhramov

Galina Yatskina

Zhenya Strumilina

Viktor Korshunov

Coach Tamantsev

Boris Bystrov

Anatoli Starodub

Vladimir Kenigson

Manager Khomutayev

Aleksandr Grave

Kesha Fedorin

Aleksei Smirnov

Taxi driver

Yuriy Tolubeev

Professor Vakhramov

Lev Zhukov

Zaraev