Семург (1972)

导演:
  • Khabib Faiziyev
themoviedb icon 0.0/10
  • 上映日: 1972-06-05
  • 浏览: 24
  • 语言: ozbek

Khikmat Latypov

Khaydar-Bobo

Shukhrat Irgashev

Prince Sherzod

Guzal Khamrayeva

Princess Parizad