Seikimatsu Bakuroden Saga (1997)

Live-action adaptation of the "Seikimatsu Bakuroden Saga" manga by Akira Miyashita.

导演:
  • Masatsugu Takase
编剧:
  • Akira Miyashita
  • Tomoyasu Okubo
themoviedb icon 0.0/10
  • 上映日: 1997-01-01
  • 浏览: 12
  • 国家: JP
  • 语言: 日本語
  • 播放时间: 88